Adatvédelmi nyilatkozat


 1. BEVEZETÉS

Jelen oldal tulajdonosa az Abesse Informatikai Tanácsadó Zrt. Ez tájékoztató az Abesse adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a Abesse ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja.

 1. ADATGYŰJTÉS

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. A honlapra látogatóktól korlátozott körben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím és telefonszám. Személyes adatokat általában az alábbi célokból gyűjtünk:

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvános részein. A látogató azonban megadhat bizonyos adatokat jellemzően az alábbi célokból:

 • a honlap bizonyos részeire történő regisztráció;
 • további információk kérése;
 • megrendelt kiadványok és referenciaanyagok megküldése;
 • szakmai önéletrajz benyújtása;
 • eseményekre történő regisztráció;
 • a hírlevél küldése.

A látogatók a weboldalon keresztül e-mailt is küldhetnek részünkre. Az így küldött üzenetek tartalmazzák a küldő felhasználó nevét, e-mail címét, valamint minden olyan információt, amelyet velünk az üzenet szövegében meg kíván osztani.

Kifejezetten demográfiai adatokat – például nem és foglalkozás – nem gyűjtünk, de állásajánlatra történő internetes jelentkezéskor a látogató megadhat ilyen adatokat. Az Abesse adatvédelmi elvei értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti.

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

 1. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). Adatait felhasználhatjuk arra is, hogy az Abesse üzleti tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, az Ön számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk Önnek. A levelezési listáról azonban bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásunkból.

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

 1. ADATKEZELŐ

Ezen weboldal üzemeltetője az Abesse Informatiai Zrt, a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

 1. ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FÉLLEL

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Törvényi előírás esetén az Abesse a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek.

Egyéb harmadik felekkel nem osztunk meg információt.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem az Abesse Zrt üzemeltet, így adatvédelmi szabályai eltérhetnek. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

 1. BIZTONSÁG

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban amellett, hogy mindent megteszünk, nem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését.

 1. INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát.

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

 1. LEIRATKOZÁS

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, ezen igényét a info@abesse.hu e-mail címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

 1. ADATOK MEGŐRZÉSE

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt.

A szakmai életrajzokat akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség, vagy a humán erőforrás osztályunk elavultnak ítéli meg.

 1. COOKIE-K ÉS NAPLÓFÁJLOK

A honlapon, annak hatékonyságának javítására anonim látogatásazonosítókat (COOKIE)  alkalmazunk. A “cookie” egy olyan kis szöveges fájl, amelyet az Ön által használt böngésző az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára tesz. Ezen fájlok segítségével elemezni tudjuk a honlapunk használatátra vonatkozó információkat. Az elemzés névtelenül történik, Ön nem kerül beazonosításra ezáltal. A megszerzett információkat kizárólag szolgáltatásaink és a honlap javítására használjuk fel.

A honlap felhasználói előbbi adatkezelés tényét látogatóink a honlap megnyitásával kifejezetten elfogadják, illetve amennyiben előbbiek kizárását kívánják, akkor a webböngészőben tilthatják a „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógépen. Ezzel azonban azt is tudomásul veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes honlap.

A “cookie”-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a honlapot.A honlapunkról való kilépés után Ön törölni tudja a cookie-kat a gépéről, amennyiben úgy akarja.

Naplófájlok – Annak érdekében, hogy a honlapunkat megfelelően menedzselni tudjuk, előfordulhat, hogy bizonyos információkat – az anonimitás megőrzése mellett – a rendszereinken naplózunk, és a látogatókról kategorizált, statisztikai célú nyilvántartást készítünk.

 1. MÓDOSÍTÁSOK

Az Abesse Informatikai Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.